Описание

Реклама и объявление Бишкекский горный многопрофильный колледж
Двойной диплом государственного образца КР и РФ. Возможность продолжить обучение в ВУЗах Кыргызстана со второго курса без ОРТ, также возможность продолжения обучения в ВУЗах России.
«Маркшейдерское дело» (Горный техник-маркшейдер)
«Обогащение полезных ископаемых» (Техник)
«Открытые горные работы» (Горный техник-технолог)
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» (Горный техник-технолог)
«Бурение нефтяных и газовых скважин» (Техник-Технолог)
«Гидрогеология и инженерная геология» (Техник)
«Прикладная геодезия» (Техник-геодезист)
«Землеустройство» (Техник-землеустроитель)
«Электроснабжение (по отраслям)» (Техник-электрик)
«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам…
Бишкектеги кѳп тармактуу тоо-кен колледжи
КР жана РФ мамлекеттик γлгγдөгγ кош дипломун алышат.
Окутуу РФ жана КР жогорку окуу жайларында 2-чи курстан баштап,
ОРТсы жок кабыл алынат.
«Маркшейдердик иш» (Тоо-кен техник-маркшейдери)
«Пайдалуу казылмаларды байытуу» (Техник)
«Ачык тоо-кен иштери» (Тоо-кен техник-технологу)
«Пайдалуу казылмалар кендерин жер астында иштетүү»
(Тоо-кен техник-технологу)
«Мунай жана газ скважиналарын бургулоо» (Техник-
технолог)
«Гидрогеология жана инженердик геология» (Техник)
Окутуунун ченемдик мөөнөтү: Жалпы орто билим берүүнүн
базасында окуунун күндүзгү формасы боюнча - 1 жыл 10 ай
(11 класстын базасында)
Негизги жалпы билим берүүнүн базасында окуунун күндүзгү формасы
боюнча – 2 жыл 10 ай (9 класстын базасында).
1. Күндүзгү/сырттан окуу бөлүмдөрүнө абитуриенттерди кабыл алуу
жана документтерин тариздөө интернет тармагы аркылуу
https/2020.edu.gov.kg/spuz/ Автоматташтырылган маалыматтык системанын
жардамы менен жүргүзүлөт.
2. Коожго тапшырууга конкурска катышуу үчүн абитуриент төмөнкү
документтерди электрондук түрдө тиркөө менен
https/2020.edu.gov.kg/spuz/ сайтында өтүнмө бериши керек:
- паспорт же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документти;
- жалпы орто билими жөнүндөгү аттестатты (11-класс) же негизги орто
билими жөнүндөrү күбөлүктү (9-класс) жана ага карата тиркемелерди;
- тапшыруудагы өзгөчө укуктарды же женилдиктерди (жетим статусун,
майыптуулугун ж.б.) тастыктоочу документтерди.
3. Коождорго абитуриенттерди кабыл алуу үч тур менен жүргүзүлөт.
Биздин сайт BGMK KG Email: Bgmk16@mail.ru
Эсептик счет: DemirBank 1180000118967272
Phone: + WhatsApp (0705) 177-342, (0773) 177-342; (0705) 617-310, (0770) 617-310; (0705) 010 370. объявления
Полезная информация

Совершайте покупку на месте или с помощью защищённых платёжных систем
Не платите при помощи анонимных платёжных систем
Не покупайте за пределами своей страны
Этот сайт не обрабатывает платежи, доставку, не даёт гарантий, не предоставляет услуг по "защите покупателей" или "сертификации продавцов"